Доклад с последните анализи на питейната вода в Хасково ще бъде предаден на новите министри на МЗ, МОСВ и МРРБ. Това съобщиха от екипа на служебния здравен министър д-р Илко Семерджиев. И уточниха, че той,министърът на околната среда и водите Ирина Костова и министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов са приели доклада на междуведомствената работна група. 
 
„Към момента, след предприетите мерки и реорганизация на водоподаването в града, показателите за съдържанието на естествен уран при краен потребител са в границата на нормата съгласно изискванията на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели. Резултатите от изследването на общата алфа активност показват превишения на контролните нива. Предприети са действия за установяване на причината за повишената алфа активност, като се изследват проби от питейна вода за радионуклиди. Резултатите от тези изследвания ще позволят окончателната оценка на риска“, обясниха от здравно министерство.
 
Препоръката за ползване на питейната вода само за хигиенно-битови нужди остава. По-рано от междуведомствената група поискаха ВиК – Хасково да предостави информация в дългосрочен план за мерките, които ще предприеме за осигуряване  на питейна вода в града в достатъчно количество и с качество, съответстващо на нормативните изисквания. 
 
NEWS_MORE_BOX
 
Превенцията на здравния риск в Хасково ще е една от първите задачи, която новият министър на здравеопазването ще получи като наследство от неговия предшественик д-р Илко Семерджиев. 
 
Предстои проф. Никола Петров и неговите колеги да бъдат официално представени днес в Министерски съвет.