От 1 ноември 2011 г. всяка болница ще вписва в електронен регистър интервенциите по инвазивна кардиология, които се извършват в нея, предвиждат промени в Наредба № 2 за утвърждаване на медицински стандарт по кардиология.

 

 


Промените бяха обнародвани днес в Държавен вестник.

 

 

Създаването и поддържането на електронния регистър цели да повиши контрола над дейностите по инвазивна кардиология в страната, като по този начин се гарантира по-добро качество и сигурност на лечението за пациентите.

 

 

Регистърът ще се поддържа от Националния център по обществено здраве и анализи. Засега в него ще подават информация 36 лечебни заведения, тъй като в толкова се извършват дейности по инвазивна кардиология в страната.

 

 

Всяка от тези болници ще трябва да подава следните данни: името на лекуващия специалист, личните данни на пациента, вида на процедурата - спешна или планова, както и диагностична или терапевтична е тя, началото и края на интервенцията, включително и причините за провеждането й.

 

 

Лечебните заведения могат да подават информация и за различни медицински показатели, което ще помогне за оптимизиране на качеството на работата им, поясняват от Министерство на здравеопазването. Всички данни се попълват от оператора в съответната болница чрез универсален електронен подпис.

 

 

Вписването се извършва до 24 часа от извършване на процедурата. Лечебните заведения, които не спазват новите правила, ще подлежат на санкции по Закона за лечебните заведения в размер от 500 до 2000 лв., а по Закона за здравето може да им бъде отнет и лиценза за тази дейност.

 

 

От декември болниците, които извършват дейности по инвазивна кардиология, могат да очакват проверки дали се спазват правилата, заяви министърът на здравеопазването в края на миналия месец при обявяването на новия регистър.