Повишава се активността на пациенти и лекари, които сигнализират в Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) за нежелани лекарствени реакции, отчитат от регулатора. Запазва се обаче тенденцията най-многобройните сигнали да постъпват от самите фармацевтичните компании, допълват оттам.

 

По-голямата част от сигналите за нежелани лекарствени реакции са сериозни, сочат данните на ИАЛ от годишния доклад за дейността на регулатора за 2017 г. Анализът на експертите показва, че 36% от тези реакции, освен сериозни, са и неочаквани. Други 26% се определят като сериозни, но очаквани, което означава, че става въпрос за вече известни нежелани реакции.


 

Относително малък е делът на сигналите за нежелани реакции след ваксинации – общият им брой е 84 или 7% от общо 1200 сигнала, подадени през цялата 2017 г. В над 50% от случаите те са постъпили от страна на пациенти или техни близки. В анализа на ИАЛ се отбелязва обаче, че през годините относителният дял на пациентските съобщения за нежелани лекарствени реакции след имунизация нараства и вече може да се говори за устойчива тенденция. За сравнение, през 2013 г. например тези съобщения са били едва 10%, срещу над 50% през миналата година.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Годишният отчет на лекарствената агенция показва обаче други две неблагоприятни тенденции за страната ни. На първо място това е увеличаването на броя на лекарствата, които вече няма да се продават в нашите аптеки. Това става по изрично желание на фармацевтичните компании, които са подали заявления за  прекратяване на разрешенията им за употреба. Това означава, че тези медикаменти няма повече да се внасят у нас. От регулатора отчитат, че само през 2017 г. са заличени 327 лекарствени продукта, като уточняват, че нито едно от тях не е представлявало сериозен риск за общественото здраве нито е било свързано с лошо качество. За сравнение - броят на изтеглените от употреба лекарства през 2016 г. е бил 234.

 

На второ място ИАЛ отчита за поредното намаляване на броя на клиничните изпитвания. Тази тенденцията бе регистрирана през 2016 г., когато бе отчетен спад спрямо предходната година. Така стана ясно, че през 2016 г. са приети 222 заявления за клинични проучвания срещу 240 за 2015 г. През 2017 г. обаче компаниите са заявили желание за 212 проучвания. Най-голям брой изпитвания, както и преди, ще има в онкологията, неврологията, хематологията и психиатрията.