От 1-ви февруари 2019 г. стартира обновената програма на Българския лекарски съюз (БЛС) за подпомагане развитието на младите български лекари. В предходните години съсловната организация мотивира специализантите и редовните докторанти с отпускането на ежегодни стипендии за една календарна година. От тази година Лекарския съюз разширява проекта си и го превъръща в ежегодна програма за финансово стимулиране на млади лекари -  студенти след 4-ти курс (5-ти и 6-ти курс), редовни и свободни докторанти, и специализанти.


Разширеният проект за финансово стимулиране на бъдещи и млади лекари е по няколко направления:

 


  • Студенти 5-ти и 6-ти курс, чрез отпускането на ежемесечна стипендия в размер до 120 лв. в рамките на една учебна година. Срок за кандидатстване – 28 февруари;
  • Финансиране на участие в национални и международни научни форуми на специализанти, докторанти и млади лекари до 35 години.
  • Срок за кандидатстване – целогодишно;
  • Финансиране на научно-изследователски проекти на млади лекари до 35 години, специализанти и докторанти. Срок за кандидатстване – 31 март;  

Целите, които Българския лекарски съюз си поставя за програмата са подпомагането на максимален брой млади колеги, които да бъдат мотивирани за участието в програмата - финансово стимулирани на база ресурса, с който съсловната организация разполага по проекта и насърчени за включване в дейността му. „Като приоритетна цел на Български лекарски съюз - най-голямата съсловна организация, ангажирана със защита правата и интересите на лекарската гилдия, се оформи задържането на младите специалисти в България. Както и връщането им от чужбина, предлагайки им стимули и възможности за адекватно кариерно и академично развитие в страната ни“, е записано в официалната позиция на Лекарския съюз.


Пълната информация и необходимите документи за кандидатстване, може да бъде открива на сайта на Български лекарски съюз  - blsbg.com, Конкурс за стипендианти 2019. Документи се приемат от 1-ви февруари 2019 г.  на адрес: София, бул. „Акад. Иван Гешов“ №15, Център по хигиена, ет. 2, ст. 6.