Година след като Столична община учреди програма за предоставяне на стипендии на студенти по специалност Медицинска сестра във Факултета по обществено здраве към Медицинския университет, през 2019 г. част от инициативата става и Медицинския колеж „Йорданка Филаретова“. „Вярвам, че всички вие сте силно мотивирани да помагате на хората. Избрали сте труден път, но силно мотивиран и удовлетворяващ. За нас пък е изключително важно да има добре подготвени хора в системата на здравеопазването“, сподели кметът на София Йорданка Фандъкова по време на връчването на дипломите на абсолвентите от випуск 2018 г. на Медицинския колеж.


Първите студенти възползвали се от програмата на Столична община предстои да бъдат одобрени и да получат своите възнаграждения. Изборът на Медицинския колеж „Йорданка Филаретова“ пък не е случаен - всяка година между 150 – 200 студенти от там имат практически обучения в общинските болници. „Столичната община има ясни управленски приоритети за развитие на общинското здравеопазване, затова е особено важна ролята на хората, които работят. Общината инвестира в ремонти и оборудване в общински болници, ДКЦ-та и отделя между 8 – 10 милиона лв. от своя бюджет за дофинансиране на здравни услуги в общинските болници, които не се покриват от НЗОК“, добавят от общината.


Медицинският колеж „Йорданка Филаретова” е най-старото, най-голямото и  многопрофилно учебно заведение в страната, с утвърдени традиции в обучението на професионалисти по здравни грижи. Колежът е държавна образователна институция, основно структурно звено на Медицински университет – София. В него се обучават здравни кадри от професионално направление „Здравни грижи” по специалностите: медицински лаборант, рентгенов лаборант, зъботехник, рехабилитатор, помощник-фармацевт, инспектор по обществено здраве, медицинска козметика, масажист с увредено зрение.По данни на Световната здравна организация (СЗО) от 2018 г. България е на челните места сред страните, в които медицинските сестри са по-малко от лекарите. Нещо повече – в изследването на СЗО е отбелязано, че у нас е съществувала добра система на патронажни грижи и на акушерски практики, която в момента обаче не функционира добре.