Допълнителна сума от 400 000 лв. ще изразходва Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за ваксинационни програми. Това решение е взел Надзорният съвет на фонда на последното си заседание преди лятната ваканция. Повече средства ще бъдат насочени и за  здравнонеосигурените бременни, са решили още надзорниците. За тази цел Надзорният съвет е пренасочил допълнителни 100 000 лв.

 

Промените в разходите са извършени, след като на заседанието са били  одобрени вътрешно-компенсирани промени по разпределението на средствата за извършване на плащания от трансфери, получени от здравното министерство, поясняват от касата.


За сметка на увеличенията ще бъдат намалени сумите за компенсация на потребителската такса за пенсионери и за комплексно диспансерно наблюдение при неосигурени пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания, както и интензивно лечение.

Надзорният съвет на НЗОК е решил също така да бъдат увеличени месечните лимити на някои болници, които имат особена натовареност.

 

NEWS_MORE_BOX

 

  

Спешният институт Пирогов“ ще получи допълнително по 150 000 лв. за месеците юни и юли. За същия период месечният лимит на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Бургас ще се увеличава със 70 000 лв., а лимитът на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Братан Шукеров“ - Смолян – с 200 000 лв., става ясно от решението на надзорниците. Увеличение ще получи УМБАЛ "Проф. Стоян Киркович" в Стара Загора. За дейността си през юли тя ще разчита на 68,3 хил. лв. повече от определения си лимит.