През последните години все повече фирми у нас изпитват недостиг на кадри и се налага да наемат работници зад граница. Много чужденци идват в България, за да изкарват прехраната си, но не са наясно какви са техните осигурителни права. 

 

Какво се случва със здравното осигуряване на чужденец, който е на трудов договор у нас и е получил статут на потоянно пребиваващ?


 

Социалното осигуряване на чужденец зависи от неговия трудов статус (наето лице, самостоятелно заето лице, безработен, командирован в чужбина, работещ в съседна на неговата страна и прочие), както и от страната на пребиваване. 

 

Чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, имат право на задължително здравно осигуряване от Националната здравноосигурителна каса на основание чл. 33, ал. 1, т. 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Условията се променят единствено, ако има международен договор (двустранно споразумение за социална сигурност), подписан между Република България и страната, от която идва работника. 

 

Чуждестранните граждани или лицата без гражданство, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в Република България, са включени в кръга на осигурените лица от 1 февруари 2011 г. В чл. 34, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване пише, че осигуряването на лицата по чл. 33, ал. 1, т. 3 възниква от датата на получаването на разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България.

 

Ако чужденец (със статут на постоянно пребиваващ у нас) е нает на трудов договор в България, неговите работодатели трябва да проверят дали страната, от която идва, участва в двустранна спогодба за социална сигурност. Веднага след подписване на договора, работникът трябва да уведоми Национална агенция по приходите за това, за да може служителите там да проверят може ли той да получава здравно осигуряване. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

Да вземем пример с украински гражданин, който е постоянно пребиваващ у нас, вече има трудов договор и желае да има здравно осигуряване в страната ни. Важно е да отбележим, че между България и Украйна има споразумение за социално осигуряване, което е в сила от 1 април 2003 г. Договорът се отнася за лица, пребиваващи на територията на една от договарящите страни, които се подчиняват или са били подчинени на осигурителното законодателство на някоя от тях. След като чужденецът разполага с разрешение за постоянно пребиваване в страната, той попада сред лицата, които са задължително осигурени в НЗОК. Тоест неговите работодатели ще му внасят здравни осигуровки като всеки друг гражданин, работещ по трудово правоотношение. 

 

Какви документи са му нужни за избор на личен лекар?

 

Украинският гражданин, както и всеки друг чужденец, работещ в България, трябва да провери осигурителния си статус в Национална агенция по приходите. Служителите извършват проверката на база на служебен номер на НАП; ЛНЧ – личен номер, издаден от МВР при документи за самоличност или ЕГН. След което ще му издадат документ със специален идентификационен номер. С него той може да попълни регистрационна форма за избор на общопрактикуващ лекар, което става в офисите на Национална здравноосигурителна каса. Като настоящ адрес на осигуреното лице се вписва адресът по местоживеене към момента на попълване на документа.