Министерството на труда и социалната политика предлага от началото на следващата година да отпадне индивидуалната оценка на хората с увреждания като условие за получаване на парични помощи, съобщава БНР.

 

По този начин социалното министерство иска да намали административната тежест за над 600 хил. души с увреждания и да се разтовари работата на социалните служби. 


 

Публикуваните за обществено обсъждане промени показват, че хората с трайни увреждания ще получават месечните си помощи или целевите за помощни средства, медицински изделия или за балнеолечение и рехабилитация, без да преминават през задължителната индивидуална оценка.

 

Тя бе въведена през пролетта на 2019 г. и се изготвя от специализирани отдели в дирекциите „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане.

 

В момента изготвянето на индивидуална оценка може да отнеме до два месеца след подаване на заявлението. В случай, че предложенията на социалното министерство се приемат, помощните средства ще се предоставят само на базата на медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК.

 

Така ще отпадне необходимостта от заповед на социалните служби за отпускане на целевата помощ. 

 

От социалното министерство предлагат още паричните помощи за хората с увреждания да се финансират от системата на здравеопазването и Здравната каса. Контролът над тях ще се осъществява съответно от здравните, вместо от социалните власти.