Обученията на екипите на Спешна помощ, които бяха временно преустановени през март, ще бъдат възобновени през октомври, съобщи министърът на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов. Те се провеждат в рамките на проекта „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС), който има за цел да се подобри качеството на предоставяната спешна здравна помощ в страната.

 

„Обученията по проекта ПУЛСС бяха временно преустановени заради пандемията от COVID-19, но планираме да ги възобновим. Важни са и за колегите, и за да гарантираме на пациентите адекватна и навременна помощ“, заяви проф. д-р Ангелов по време на видеоконферентна среща с директорите на центровете за спешна медицинска помощ в страната.


 

Петдневното обучение на спешните медицински екипи ще се проведе в Националния център за обучение и квалификация в системата на спешната медицинска помощ. През него ще преминат медицински сестри, лекари, фелдшери и шофьори на линейки. След тях, в обучителните курсове ще бъдат включени и работещите в спешните отделения на болниците.

 

Проектът има общ бюджет от 7 млн. лв. и се финансира безвъзмездно от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Бенефициент е Министерството на здравеопазването, а периодът на изпълнение е до 30 септември 2021 г.

 

Очаква се продължаващото професионално обучение на близо 7 000 души медицински и немедицински персонал да разшири знанията и уменията на екипите в системата на спешната медицинска помощ на територията на цялата страна.

 

Теоретичните и практически обучения на спешните екипи стартираха в края на месец ноември 2019 г. със 120 курсисти седмично. При възобновяване на обученията присъстващите ще са по-малко, за да се спазят противоепидемичните мерки.

 

1 400 от центровете за спешна медицинска помощ и разкритите към тях филиали са преминали успешно обучения до края на февруари 2020 г.

 

„Обученията по проекта ще стартират при спазване на всички противоепидемични мерки, с цел защита здравето на участниците – термометриране, обучение в отделни зали – с виртуална връзка с лектора, практически занимания върху различни медицински манекени, учестена дезинфекция“, допълни здравният министър.