В унисон с принципите на прогенерична политика, която намалява разходите на обществения фонд и увеличава достъпа до лечение за гражданите, Министерство на здравеопазването и Националният съвет за цени и реимбурсация на лекарствените продукти са реализирали промени в нормативната уредба, сред които е освобождаване от 10% отстъпка за генеричните и биоподобните медикаменти, при които няма конкуренция в съответната лекарствена група. Сред промените са още ограничаване на темпа на намаляване на цените  на генеричните медикаменти чрез удължаване на срока на служебната проверка на цените от 12 месеца на 24 месеца.


Това стана ясно по време на срещата на здравния министър Кирил Ананиев с президента на „Лекарства за Европа“ Кристоф Столер и генералния изпълнителен директор Адриан ван ден Ховен у нас. На срещата присъстваха още зам.-министър Жени Начева, председателят на Националния съвет за цени и реимбурсация на лекарствените продукти проф. Николай Данчев, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лекарствата маг. фарм. Богдан Кирилов, а от страна на БгФармА - председателят на Управителни съвет Николай Хаджидончев и др.


В рамките на визитата бяха обсъдени ползотворните контакти между представителите на „Лекарства за Европа“ и българската държава, допринесли за окончателното приемане на Регламента за Отпадане на сертификата за допълнителна защита (СДЗ) на данните за производство на медикаментите с отпаднал патент.Присъстващите на срещата обсъдиха и предизвикателствата, стоящи пред Министерство на здравеопазването, каквито са - стремителният темп на нарастване навлизането на голям брой иновативни медикаменти основно за терапията на различни видове онкологични и редки заболявания, Хепатит С, Мултиплена склероза и др. Обсъдени бяха и проблеми във външното ценово рефериране водещо до дъмпинг на цените на лекарства за масови, предимно сърдечносъдови заболявания, и в последствие напускане на пазара, все още високото доплащане от страна на гражданите за лекарства, както и необходимостта от контрол върху паралелния експорт и мястото на биоподобните медикаменти и контрола на разходите за лекарства.