Във връзка с новата процедура за получаване на лекарства, Националната здравноосигутелна каса публикува списък с аптеките, които отпускат медикаменти за редки заболявания, за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти и за поддържаща хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания.


В списъка е посочено населеното място, в което се намира аптеката, точният й адрес и телефон за връзка, както и заболяванията, за които тя осигурява лекарства.


От общо 2024 аптеки, които работят с НЗОК, 809 имат готовност да отпускат лекарствени продукти за поддържащата хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания. 654 аптеки ще предоставят лекарства за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти, а 651 ще осигуряват медикаменти за лечение на редки заболявания.Аптеките, които към момента не отпускат лекарства за тези заболявания, във всеки един момент могат да подпишат анекс с НЗОК и да започнат да ги осигуряват на пациентите.