В Националната здравна стратегия ще бъдат включат конкретни текстове за грижите за възрастни хора с деменция. Това увери акад. д-р Лъчезар Трайков, председател на работната група, изготвила документално психиатричния модул на стратегията пред БНР. Акад. д-р Трайков е ръководител на Катедрата по неврология в Медицинския университет в София и председател на Българското дружество по деменции. 


Разписването на документа е станало под надзора на Европейската асоциация по деменции и е направен по модел на европейските стратегии за деменции. Преди Коледа е предаден на здравния министър, посочи още акад. д-р Лъчезар Трайков. „И вътре има както параграфи за диагностика, ранна диагностика, лечение и проследяване - ще рече медицинската страна, така и параграфи за това как трябва да се организират дневни центрове, как трябва да се организират домовете, каква трябва да бъде юридическата грижа за тези хора, какви са им правата. Всички аспекти са описани.“


Водещият специалист припомни, че дементно болните са огромна група пациенти. „В България говорим може би за 100-150 хиляди човека. Не всички живеят в домове. По-голямата част са в семействата, там се грижат за тях, там ги наблюдават. Все по-честа е практиката тези пациенти да бъдат оставени в дом, където да се грижат други хора“, поясни акад. д-р Трайков.


 

На базата на новия документ вече ще бъдат подготвени стандарти за обучение на всички нива - болногледачи, лекари, психолози.


Преди дни в ефира на радиото и от Гражданско сдружение Алцхаймер – България заявиха, че хората с деменция у нас наброяват около 100 хиляди души, а в домове са едва 1% от тях. „До някаква степен деменцията е една стигма и тема табу, по която семействата се страхуват да говорят.

 

Положението е много тежко и трудно за всеки, който попадне в тази ситуация. Тази болест се очаква да бъде бичът на 21 век. Социалните и здравните институции и системи може би няма да издържат, ако не се намери устойчиво решение“, коментира Лора Любенова от сдружението.