Подаването на болничните листове по интернет ще става по нови правила. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ), на чиято страница бяха публикувани утвърдените изменения във функционалните изисквания за структурата, формата и контрола на данните. Те влизат в сила от 1 май 2017 г. След тази дата няма да се приемат некоректни данни в Електронния регистър на болничните листове.
 
Публикуваните изисквания, заедно с приложенията към тях, са предназначени за разработчиците на медицински софтуер и органите на медицинската експертиза. В тях са направени промени и допълнения, с които се формализират условията за приемането или неприемането на некоректни данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове. Акцентира се върху правилният начин за проверка и изпращане на данни онлайн, който осигурява навременно откриване и безпроблемно отстраняване на грешките, преди издаването на болничния лист и връчването му на лицето, посочват от НОИ.
 
Промяната цели да спести на пациентите пътя и времето за отстраняване на грешки при подаване на болничните листове към регистъра. Така и обезщетенията ще се изплащат по-бързо. 
 
NEWS_MORE_BOX
 
Всички програмни продукти, използвани от органите на медицинската експертиза, следва да бъдат съобразени с изискванията за прием на данните, за да се подобри контрола и информираността за резултатите от него, преди издаването на болничния лист. За целта ще бъдат променени програмните приложения и уеб-услуги на НОИ за контрол и прием на данни в регистъра и ще бъде публикувана нова версия на самостоятелния програмен продукт, утоняват от института.