До месец осигурените българи ще могат да подават заявленията си за европейска здравноосигурителна карта и онлайн.

 

Така гражданите ще трябва само да отидат в посочения от тях офис, за да си вземат документа.


 

Информационната система включва електронните здравни досиета на хората и всички публични регистри, информационни бази от данни и системи, за които е предвидено в нормативен акт, че се водят от Министерството на здравеопазването и неговите второстепенни разпоредители с бюджет, от лечебни и здравни заведения, НЗОК и от лицензираните застрахователни дружества.

 

Пациентите ще имат безвъзмезден достъп до електронните си здравни досиета.

 

ЕЗОК е безплатна и важи за срок от две години. Тя гарантира правото на безплатна спешна и неотложна помощ навсякъде в Европейския съюз и Македония, а от 1 юни тази година - и в Сърбия.

NEWS_MORE_BOX

 

Европейската здравна карта облекчава хиляди осигурени българи, тъй като над 150 000 души всяка година подновяват документа си или го изваждат за първи път.

 

В момента с по-дълга валидност са картите за пенсионери, които важат доживот и за децата, които са за 5 г. 

 

Заявлението за издаване на европейска здравноосигурителна карта струва 0,06 лв. при закупуване на място в обявените пунктове. То може да бъде разпечатано и от раздел „Заявление” и интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса.

 

Всеки здравноосигурен може да си извади европейската карта в почти всички клонове на банка ДСК и в офисите на спечелилия поръчката за набавянето им - т.е. в над 400 места в България.

 

Издаването на документа става до 2 седмици, а ако осигуреният няма възможност да чака, може да отиде в регионалната здравна каса, където веднага ще му бъде дадено временно удостоверение.

 

С него в продължение на 2 месеца пациентът може да получава спешна помощ навсякъде в Евросъюза в случай на инцидент.