От общо 106 издадени нормативни актове на Министерството на здравеопазването 98 се обжалват пред съдилищата. Това става ясно от писмен отговор на министъра на здравеопазването д-р Петър Москов на въпрос на депутата от БСП Лява България д-р Емил Райнов.
 
По някои от делата съдилищата вече излязоха с решение. Например Конституционният съд обяви за противоконституционни разпоредбите в Закона за здравното осигуряване, които касаеха разделянето на здравната помощ на два пакета – основен и допълнителен. 
 
Изцяло или частично оспорени пред Върховния административен съд са 10 нормативни акта, посочва Москов в отговора си. Сред тях са методиката за остойностяване и заплащане на медицинската помощ, наредбата за правото на достъп до медицинска помощ, медицинският стандарт „Акушерство и гинекология“, наредбата за проучване на удовлетвореността на пациентите, наредбата за признаване на пациентските организации, наредбата за критериите, по които Националната здравноосигурителна каса сключва договори с болниците, както и още няколко медицински стандарта.
 
Единствено по жалбата срещу наредбата за правото на достъп до медицинска помощ Върховният административен съд е излязъл с окончателно решение, с което отхвърля жалбата. По останалите жалби са образувани дела и са насрочени съдебни заседания.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Москов подчертава в отговора си, че Върховният административен съд е отхвърлил жалбата срещу методиката за изготвянето на Националната здравна карта
 
Пред същия съд има и дело срещу решението на Министерския съвет за утвърждаването на здравната карта на България. Предстои съдебно заседание, на което ще се разгледа жалбата.