57% от българските деца са изложени на пасивно тютюнопушене в дома си.

 

Това показват данните на Националния център за обществено здраве и анализи, съобщени от здравното министерство в Международния ден без тютюнопушене, който по традиция отбелязваме всеки трети четвъртък от месец ноември.

Мотото на тазгодишната кампания ще бъде: „Мамо, татко, не пушете, здравето ми запазете!", а усилията й ще бъдат насочени към младите хора, родителите и децата, с цел ограничаване на пасивното тютюнопушене.

От министерството призовават всеки пушач на този ден да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушенето, като го направи в името на собственото си здраве и на здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

Според данните преобладават случаите с един пушач (съответно 32% и 31%). Двамата родители пушат в една-четвърт от случаите, а с 3-5 пушачи са 5% от семействата.


NEWS_MORE_BOX

 

Оказва се, че в 11.9% от семействата през бременността са пушили и двамата родители, в 45.4% - само бащата, а в 2.9% - само майката.

До днес все още голяма част от родителите омаловажават риска от пасивното тютюнопушене за здравето на детето, като продължават да пушат в негово присъствие или в помещения, в които „то прекарва най-малко време". Доказано е, че основната мотивация за започване на тютюнопушене при децата се определя от стремежа им да изглеждат като възрастни - чрез подражание.

От тази гледна точка, най-действен е примерът на семейството.

 

Натискът на връстниците и примерът на групата, с която детето се идентифицира, дори без да е нейн член, също водят до възприемане на тютюнопушенето като приемливо поведение при съществен процент от подрастващите.