По-прецизни и качествени образи с два пъти по-малка доза изотоп са възможностите на новия модерен ПЕТ/КТ апарат за провеждане на всички видове хибридни изследвания, който вече работи в „Александровска“ болница. Последното поколение технология засега е единствена в страната и началникът на клиниката по „Нуклеарна медицина“ доц. Валерия Хаджийска я определя като уникална.


„Новите възможности са значително подобрени, защото тази технология навлиза все повече. Това е едно уникално функционално-морфологично изследване, защото то съчетава възможностите на обикновената компютърна томография и тези на позитронно-емисионната томография. Благодарение на това, ние получаваме един слят хибриден образ, който комбинира и метаболитната активност на патологичните промени, и техния структурен вид“, сподели доц. Хаджийска пред БНР.


Предимствата на новия ПЕТ/КТ скенер не са едно или две. То е далеч по-щадящо както за възрастните пациенти, така и за децата. „Високата чувствителност на неговата система позволява инжектираната доза на радиофармацевтика да се намали с 50% при изображения с много по-високо качество. А от гледна точка на самото компютър-томографско изследване, което е интегрирано в този хибриден апарат, също благодарение на една техника за обратна реконструкция, имаме възможност да намалим самото облъчване с до 40%“, посочи още специалиста.Другият голям плюс на новото поколение апарат за позитронно-емисионна томография е, че се получава уникален образ, като той направлява следващата терапия. „Той е от ключово значение за оценка на ефекта от терапията на пациентите. Затова дали тя трябва да се продължи и дали трябва да се продължи във вида, в който е – дали да се усили, дали да се спре и т.н. Това са познатите на всички, до болка за съжаление, предимно онкологични диагнози“, обясни доц. Валерия Хаджийска.


Внедряването на ПЕТ/КТ апарата с възможност за провеждане на всички видове хибридни изследвания е резултат от амбицията на „Александровска“ болница да се превърне в най-високотехнологичното лечебно заведение в София и страната.Записванията на новия ПЕТ/КТ скенер вече започнаха на тел.  02/9230 561.