Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) могат да вземат решение само по документи, без преглед на място. Това означава, че ако човек не се яви на насрочената дата пред ТЕЛК, комисиите имат правото да вземат решение само по документи.


Министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание, в условията на въведеното у нас извънредно положение, всички ТЕЛК да се произнасят само по медицинската документация на лицата, без да изискват явяването за преглед (когато това е приложимо).


На председателите на Териториалните експертни лекарски комисии е препоръчано своевременно да уведомяват лицата, че ТЕЛК ще се произнася само по документи, т.е. че не е необходимо да се явяват за преглед пред комисиите. В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания и консултации и това е неизбежно, комисиите следва да уведомят съответните лица писмено, с известия за доставка на писмото.Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредното положение, продължават действието си до два месеца след отмяната на извънредното положение. Това е записано в обнародвания днес Закон за извънредното положение.


„По този начин пациентите и лекарите биват улеснени, а успоредно с това ще се избегне струпването на много хора на едно място в условията на разпространението на коронавирусната инфекция“, допълват от администрацията. Извънредното положение е обявено от 13 март до 13 април.


Припомняме, че от вчера Министерството на труда и социалната политика (МТСП) разкри горещ телефон - 0800 88 001, във връзка с извънредното положение заради коронавируса. На него могат да се обаждат възрастни хора, хора с увреждания или всеки, който има въпроси, свързани със ситуацията с COVID-19.


По данни на социалното министерство, през първия ден от работата на телефона, най-много въпроси са постъпили относно указанията и за правилата, въведени заради извънредното положение, както и за сроковете на ТЕЛК и за помощни средства. Горещият телефон в МТСП е отворен за въпроси всеки ден между 09.00 и 17.00 часа.