По-бързо разглеждат документите на жени с онкологично заболяване, кандидатстващи за инвитро  
   

От началото на тази година Центърът за асистирана репродукция (ЦАР) получи възможността да работи с жени, които имат онкологично заболяване, но въпреки това искат да бъдат майки. Изменения в правилника за дейността на центъра, които влязоха в сила през януари, позволиха на млади жени на възраст до 35 години да кандидатстват за платени от държавата процедури. Съвсем наскоро за тях бе въведено и ново улеснение. Заявленията за запазване на фертилните възможности, които те подават до центъра, се разглеждат в срок до 3 работни дни от тяхното подаване като при необходимост могат да се провеждат и неприсъствени заседания на комисията за разглеждане на документите. В същия срок се предоставя и становището на медицинския специалист онколог, който участва задължително в нея.

 


Според специалистите, по чиято инициатива бяха предложени последните промени в правилника, това съкращаване на сроковете за разглеждане и одобрение, на първо място спестява време на жените с онкологично заболяване, защото при тях този фактор е от решаващо значение. Заедно с това се подобрява и организацията на работа в центъра, защото се създава възможност и за неприсъствени заседания на комисията.

 

Така всички жени, отговарящи на установените критерии, ще могат да съхраняват свой генетичен материал и да го използват на следващ етап, за да осъществят своето родителство. Важно условие в същото време е те изпълняват всички препоръки на лекуващите ги онколози и да бъдат в тясна връзка с тях. Мнението на тези специалисти е решаващо за възможността жена с такова заболяване да бъде майка. По правило те се произнасят за агресивността на тумора и неговия стадий, за очаквания ефект от провежданото онкологично лечение – с лекарства (химиотерапия) и облъчване (лъчетерапия), както и за момента, в който стане възможно биологичен материал да бъде взет и съхранен, без това да крие риск за бъдещата майка и за плода.  


Отчетите на центъра сочат, че през последната година се увеличава броят на жените, които търсят помощ и подават заявления за организационно и финансово подпомагане. По последни данни за  периода от 1 януари 2018 г. до 30 юни 2018 г. са родени общо 455 деца от 367 процедури, завършили с раждане и финансирани от ЦАР през 2016 г. и 2017 г.