През лятото на 2011 г. да се въведе пълна забрана за пушене в заведенията до 50 кв. м. , решиха министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов, председателят на Парламентарната комисия по здравеопазване Десислава Атанасова, представители на Министерството на икономиката, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Браншовата асоциация на ресторантьорите в София на среща при премиера Бойко Борисов.


Предложението предстои да се разгледа от ПГ на ГЕРБ. Причините за промяната са както в подобряването на здравословната среда за живот, така и на премахването на неравнопоставените условия за работа на бизнеса у нас.


В момента в страната има различен режим за ограничаване на тютюнопушенето на закрити обществени места. Големите заведения над 50 кв. м. трябва да обособят специална зона за пушачи, за чието създаване да инвестират допълнителни средства. В противен случай трябва да забранят изцяло пушенето в тези заведения. В същото време собствениците на малките кафенета и барове под 50 кв. м. могат да избират дали в тях да се пуши или не. Според бизнеса това създава неравнопоставеност в работата им. Затова в средата на годината ще се въведе пълна забрана за пушене и в малките заведения.През 2012 г. ще се вземе решение кога в страната ще се въведе пълната забрана за пушене на всички закрити обществени места.


Тютюнопушенето е основен рисков за развиването на редица социално-значими заболявания, каквито са онкологичните, сърдечносъдовите и белодробните. Затова въвеждането на ограничителни мерки е политика не само на България, но и на целия ЕС.

 

Пълната забрана на тютюнопушенето на обществени места е въведена в: Ирландия (март 2004 г.), Норвегия (юни 2004 г.), Италия (януари, 2005 г.), Швеция (юни 2005 г.), Шотландия (март 2006 г.), Литва (януари 2007 г.), Латвия (януари, 2007), Албания (януари 2007), Уелс и Северна Ирландия (април 2007 г.), Англия (юни 2007 г.), Исландия (юни, 2007 г.), Финландия (юни, 2007), Естония (юни 2007 г.), Дания (август, 2007), Франция (февруари 2008 г.), Недерландия (юли, 2008), Турция (2008/2009), Гърция (2009), Кипър (2002-2010), Македония (2010), Испания (2011), кантони на Швейцария и провинции в Германия. В процес на внедряване на вече прието законодателство са Австрия, Люксембург, Португалия, Унгария.


Въвеждането на пълна забрана за тютюнопушенето на обществени места среща все по-голяма подкрепа и от българите. Редица социологически изследвания и проучвания на Министерство на здравеопазването досега посочват, че над 60 % от гражданите на страната очакват въвеждането на тази мярка и у нас:

 

2005 г. – 86% от българите са за забрана на тютюнопушенето на обществени места, комбинирана с разяснителна и информационна кампания (изследване на НЦИОМ);

2007 г. – над 84% от българските граждани са за пълна забрана на тютюнопушенето на обществени места (електронно допитване на сайта на МЗ до българските граждани относно политическите опции за ограничаване на тютюнопушенето, предложени в „Зелената книга”, разпространена от еврокомисарят по здравеопазване);

2009 г. – 68% от българските граждани подкрепят пълната забрана на тютюнопушенето в България (изследване на „Галъп интернешънъл”);

2010 г. – над 68% от българите заявяват, че ще спазват забраната на тютюнопушенето в закритите обществени места (социологическо изследване на МЗ);

2010 г. – над 72% от българските граждани заявиха, че ще спазват пълната забрана на тютюнопушенето на обществени места през януари 2010 г. (изследване на „Marketing Solutions” ЕООД).