Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов” ще трябва да възстанови на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) повече от 1,3 млн. лв. заради констатирани нарушения.

 

Това показва проверка на НЗОК в „Пирогов“, извършена в периода от 28 май до 10 юли. От „Пирогов“ ще направят възражение по направените констатации по законовия ред и в законовия срок, предава БНР.


 

Проверката е установила неспазване на диагностично-лечебния алгоритъм; отчетена, но неизвършена дейност; заплащане от страна на здравноосигурени пациенти на медицинска дейност, която е била заплатена и от НЗОК; включени в документацията медикаменти, които не са били отпуснати от аптеката на лечебното заведение; отчетена и заплатена дейност за конкретни здравноосигурени лица, които не са пролежавали в лечебното заведение за периода на хоспитализация.

 

Проверката е обхванала 802 броя документация за пациенти, лекувани от чернодробни заболявания (цироза), остра бъбречна недостатъчност, диабетно стъпало и контагиозни вирусни и бактериални заболявания, протичащи остро, с усложнения.

 

Резултатите от извършената проверка са отразени в съответните протоколи.

 

Според НЗОК „Пирогов“ следва да възстанови на Касата неоснователно получена сума в размер на 1 068 005 лв., на основание чл. 409 от Националния рамков договор и чл.76а от Закона за здравното осигуряване.

 

На основание чл. 410 от Националния рамков договор и чл.76б, ал.1 от Закона за здравното осигуряване, лечебното заведение следва да възстанови на НЗОК неоснователно получената сума в размер на още 36 737 лв.

 

Резултатите от извършената проверка ще бъдат предоставени на компетентните органи за последващи действия, посочват от Здравната каса.

 

По-рано през тази година бяха оповестени нарушения при извършване на 14 трансплантации в университетската болница „Лозенец“, които в момента се разследват от МВР. Междувременно бе назначено ново временно ръководство на „Александровка“ болница заради данни за процедурни нарушения и лошото ѝ финансово състояние. Проверки показаха, че финансовото състояние на УМБАЛ „Александровска“ се влошава трайно и 2012 г. е била последната, през която е отчетен положителен финансов резултат.