Приемната за жертви на домашно насилие в УМБАЛСМ „Пирогов“ предоставя консултации дистанционно на денонощната линия за обслужване при кризи - 0700 40 150, съобщиха от лечебното заведение.


По данни на специалистите с въвеждането на противоепидемичните мерки у нас е нарастнало напрежението и насилието в домовете. Статистиката показва завишаване на броя на жертвите на домашно насилие.


„В тези трудни времена на социална изолация, тревога, страх и несигурност хората се сблъскват в по-голяма степен с тези негативни емоционални състояния и трудно откриват пътя за справяне с тях. В резултат избират дисфункционални поведенчески модели, които рефектират върху най-близките в дома“, споделят от приемната, която организира телефонна линия. В настоящия момент тя е дистанционна форма на помощ на жертвите на домашно насилие. Специалистите от приемната на спешната болница ще изслушат всеки в криза и заедно ще направят оценка на ситуацията. „Нашите консултанти ползват специализирана методика за оценка на риска в ситуация на насилие. Ще съдействаме да получите помощ от органите на реда – приемната работи в сътрудничество с органите на реда, както и консултация и помощ за съставяне на план за собствената безопастност“, споделят експертите.


Те ще подпомогнат всеки, който има нужда от подкрепа в справянето с негативните преживявания и ще предложат ефективни поведенчески модели за преструктуриране на ежедневието по подходящ начин.


За трудностите, през които минава българското общество и нуждата от психологическа подкрепа в ситуацията на физическа дистанция и COVID-19 заплаха, пред БНР говори и проф. Ваня Матанова, ръководител на Института за психично здраве и развитие. Според нея категорично закъсняват кризисните мерки за запазване на психичното здраве на хората по време на епидемията и след нея.


По думите на психолога Институтът за психично здраве и развитие вече е провел две изследвания от началото на кризата с коронавируса у нас. Едното след обявяването на извънредното положение, а другото проследява динамиката след това.


Изводите от едното от тях е, че информираността расте, но има объркване относно природата на коронавируса и как да се предпазваме, което пък води до съмнения в мерките.

 

Другото проучване на института е фокусирано върху семейните отношения по време на пандемична криза. „Да, семействата се събраха, но на един от въпросите ни в анкетата – „Как оползотворявате свободното време, когато сте заедно?”, много голям процент отговориха „Всеки прави нещо поотделно”. Което означава, че физическото пространство за семейството е едно, те са вкъщи, но психичното пространство не е едно.

 

Имаше и отговори „Сплотихме се повече”, но доста голям процент отговори бяха свързани с това,че „все по-често се караме, все по-често имаме конфликти”, изтъкна проф. Ваня Матанова.