Нова инициатива, която обединява усилията на различни институции и организации от неправителствения сектор в борбата с домашното насилие „влиза“ и в спешната болница „Пирогов“. От 1 юли в лечебното заведение ще заработи кабинет, в който пострадали от домашно насилие могат да потърсят помощ.


„При този вид престъпление – домашното насилие, е важно институциите да реагират в първите часове след извършването му. Никога не е имало пълно обхващане на тези пациенти. Обикновено те минават и казват: „Ние сега трябва да отидем в „Съдебна медицина“ да си издадем едно съдебно медицинско свидетелство“ и след това евентуално да търсят помощ по някакъв начин. Всичко това ще бъде свършено в рамките на 15 до 30 минути с от нас подготвени хора, които ще бъдат буквално на разположение 24 часа 7 дни в седмицата“, отбеляза изпълнителният директор на „Пирогов“ проф. Стоян Балтов пред БНР. 


Съвместният проект е на Националната полиция и неправителствената организация „Деметра“ в помощ на жертвите на домашно насилие и е със срок от 6 месеца. Идеята на Мария Иванова от организаторите да се предложи координиран отговор към домашното насилие чрез въвеждане на пакет от услуги.„Този проект цели да събере всички институции, Националната полиция участва също в проекта, а той самият е подкрепен и иницииран от Министерство на правосъдието“, допълни Иванова.


Подобен кабинет вече има в Многопрофилната болница в Бургас, но за жертви на сексуално насилие, който е единствен по рода си в България за момента. „Искаме да направим кабинет, който да обслужва жертвите, да се предоставя незабавна здравна помощ, да има специалисти, които да се грижат за пострадалите от нараняванията, да се предложи една емоционална и психологична помощ, след това да се насочат към безопасна среда, съдействие от полицията също ще има, тоест идеята е да се съберат всички специалисти на едно място, за да може пострадалите да се чувстват сигурни и да преминат по нелекия път за преодоляване на тези житейски изпитания“, каза още Мария Иванова.