Европейският клон на Световната здравна организация (СЗО) стартира два пилотни проекта за по-здравословно хранене в училищата в Източна Европа в сътрудничество с университета „Джон Хопкинс“.

 

Целта е чрез подобряване на храненето в детството да се ограничат неинфекциозните болести, които са водеща причина за смъртност в европейския регион на СЗО и се определят като значителна заплаха за здравето на хората по целия свят. По-малко от 50% от страните по света са приложили досега обаче препоръчаните от СЗО политики за справяне с тях.


 

Двата пилотни проекта за по-добра храна в училище ще се изпълняват в Киргистан и Узбекистан, където има данни за неоптимално хранене на децата.

 

В Киргизстан през 2020 г. беше одобрена „Концепция за рационално и здравословно хранене на населението за периода 2021–2025 г.“, която поставя акцент върху храненето на децата в училищата. Предвиждат се и законови изменения за забрана на рекламата на храни с високо съдържание на сол, захар и мазнини в училищата.

 

„Основите на здравето на човека се полагат в детството и затова е толкова важно да се развият здравословни навици и ценностни нагласи през този период“, отбелязва д-р Мария Кушубакова от Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Киргизстан.

 

„Недостатъчният прием на хранителни вещества през детството влияе негативно на физическото развитие и академичните постижения и допринася за метаболитни нарушения и хронична патология“, допълва тя.

 

В скорошен доклад на СЗО – Европа бяха очертани тревожно високите нива на детското затлъстяване в Европа, като се смята, че пандемията от COVID-19 вероятно ще влоши още повече този проблем заради социалната изолация, обездвижването и влошената култура на хранене.

 

В редица страни от европейския регион на Световната здравна организация 1 от всеки 3 деца на възраст от 6 до 9 години вече има наднормено тегло или затлъстяване.

 

Най-голям е делът на децата със затлъстяване в Средиземноморските страни, но заради мерки, свързани с подобряване на храненето и физическата активност, ситуацията там започва да се подобрява.

 

Наднорменото тегло и затлъстяването са пряко свързани с животозастрашаващи неинфекциозни заболявания като сърдечносъдови болести, диабет и рак.

 

Източник: 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/news/news/2021/7/school-nutrition-policies-taking-action-to-prevent-noncommunicable-diseases