PET/CT скенер - най-съвременният хибриден метод за функционална и морфологична образна диагностика на онкологични заболявания – ще заработи от юли месец в Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска“. Това е вторият Център за позитронна-емисионна томография в страната след открития такъв във Варна преди 2 години.


Във връзка със стартирането на дейността на модерния скенер от 05.07.2011 г. в Клиниката започва редовна доставка на изотоп 18F-FDG.


PET/CT се прилага предимно за:


  • определяне разпространението на злокачествения процес и на лечебния подход;
  • откриване на първичното огнище при доказано метастазирали тумори;
  • проследяване ефекта от лечението и прогнозата при болния.


PET/CT не е скринингов метод и не е еднозначно ефективен при всички онкологични заболявания, уточняват от университетската болница. Това налага показанията за изследването да бъдат стриктно прецизирани веднъж от изпращащия лекар, специалист или общопрактикуващ лекар, и втори път - от специалистите в Центъра за позитронна-емисионна томография.


За плануване на изследването са необходими: направление /бланка №119/ (зелен талон), етапна епикриза на пациента, резултати от всички направени до момента изследвания и данни за проведена терапия на заболяването.


Изследвания със скенера на УМБАЛ „Александровска“ ще се извършват всяка седмица във вторник, сряда и четвъртък. Необходимо е пациентите да потвърдят посещението си един ден преди изследването. След записване следва преглед на пациента от специалист в Центъра за позитронна-емисионна томография.


Необходими условия за изследване на пациента – минимум 20 дни след последния курс химиотерапия, 3 месеца след лъчелечение и 2 месеца след хирургична интервенция. За получаване на високо качество на получените хибридни образи - по-висока точност на диагностиката - е необходимо болният да не е приемал храна поне 6 часа преди изследването, да е поел само вода, да не употребява кофеинови напитки и да ограничи физическата активност.


При приемане на рентгенов контраст през устата, както най-често се налага, е необходимо да носи една ампула Урографин, която се разтваря в един литър вода преди изследването, както и един надписан СD диск за запис на изследването.


Пациентът трябва да е изследвал нивото на кръвната захар един ден преди провеждане на процедурата. Изследване за нивото на креатинина и тиреотропния хормон се изисква, ако болният страда от тиреоксикоза и се изследва с венозно въвеждане на контрастна материя.


За диабетици подготовката е специална и ще се разяснява при записването, поясняват от здравното заведение.


Необходимо е пациентът да информира лекаря, ако страда от алергии, бъбречна недостатъчност, клаустрофобия. Дава се и информация за придружаващи заболявания и какви медикаменти приема в момента.


За допълнителна информация и записване: 02/ 9230 561; 02/ 9230 582.