Потребителската такса за пенсионерите при личните лекари и специалистите от извънболничната помощ вече е 1 лв., вместо досегашната такса от 2,90 лв. Това е една от мерките, които Министерството на здравеопазването предприема за тази година.

 

Разликата между пенсионерската такса и редовната такса е в размер на 8 млн. лв., като тя ще бъде поета чрез трансфер от министерството към Националната здравноосигурителна каса.


 

Същевременно таксата за ден престой в болница се запазва на 5,80 лв. - двукратния размер на потребителската при джипито.

 

Сред новостите в здравеопазването са и няколко нови клинични пътеки за безплатно лечение в болница – за рядкото заболяване муковисцидоза, както и за някои бъбречни заболявания при децата.

 

С промените в Закона за здравето влиза в сила и европейска директива, която определя реда за предоставянето на трансгранични здравни услуги. Чрез нея осигурените пациенти ще имат право да изберат държавата, в която желаят да получат здравните услуги и да заплатят за тях, след което разходите за лечение ще бъдат възстановени от Националната здравноосигурителна каса или Министерството на здравеопазването.

 

Първичният преглед при специалист се увеличава от 17 на 18 лв., ще има повече средства за над 30 клинични пътеки, а в извънболничната помощ ще има повече безплатни изследвания за децата.