„За дългия професионален път, който имам, мога да кажа, че това е правителството, което за първи път показва не само на думи, но и с реални действия подпомагане и подкрепа за детското здравеопазване“. Така началникът на Клиниката по неврология в СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ проф. Иван Литвиненко коментира пред журналисти отпуснатите днес от правителството 3, 450 млн. лв. за подобряване на детското и майчино здравеопазване.


Постигнатият резултат удовлетворява всички -с част от отпуснатите средства ще бъде закупена апаратура за неинвазивно дихателно подпомагане, както и кувьози. „Количествената необходимост е пресметната така, че да няма недостиг и всички отделения и клиники да могат да изпълняват в пълен обем неонатологична дейност. По този начин ще бъде осигурен най-критичният сегмент от детското здравеопазване, а именно неонатологичната помощ, с оглед на факта, че с напредването на репродуктивната медицина все повече деца се раждат преждевременно и имат нужда от тази специфична грижа“, сподели още проф. Литвиненко.


Днес с Постановление Министерският съвет отпусна обещаните 3,450 млн. лв. за подобряване на детското и майчино здравеопазване в страната. Puls.bg припомня, че с 1,250 млн. лв. ще бъдат закупени 15 апарата за дихателна реанимация и 50 кувьоза за нуждите на педиатричната болнична помощ, като апаратурата е предназначена за общински и държавни лечебни заведения. За дейностите по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здравеопазване 2014-2020 са одобрени 2,2 млн. лв., от които 1,7 млн. лв. са за СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, която се очертава като основен здравно-консултативен център и ядрото на новата комплексна детска болница. „Останалите 500 хил. лв. са предназначени за 30 здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве“, заяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на брифинг след днешното правителствено заседание. По отношение на детската болница „Проф. д-р Иван Митев“ той посочи, че вече са в ход преговорите за диференциране на клиничните пътеки за деца от тези за възрастни. Коригирането и повишаването цените на педиатричните пътеки ще подпомогне значително педиатричните структури на лечебните заведения, в това число и специализираната детска болница.


„Отпуснатите средства ще бъдат разходвани по най-рационалния начин, без да се пести от диагностиката и лечението на децата, като успоредно с това повишаването на работната заплата е предпоставка за привличането на нови кадри и за задържането на настоящия персонал“, коментира още проф. Литвиненко. 


В края на срещата министър Кирил Ананиев заяви, че екипа му е готов с Методиката за формиране и разпределение на разходите за персонал в системата на здравеопазването, но по искане на Българския лекарски съюз им е предоставена за разглеждане. „Веднага след като съсловната организация върне становище на министерството, методиката ще бъде обсъдена в отрасловия съвет по здравеопазване, а впоследствие ще бъде и публично представена“, допълват от администрацията на Министерство на здравеопазването.