Частен инвеститор има намерение да построи национална детска болница. Процедурата е в ход и предстои да се произнесат Министерството на здравеопазването и Министерският съвет.

 

Българската педиатрична асоциация (БПА) е твърдо против, тъй като счита, че детското здравеопазване у нас трябва да бъде финансирано и регулирано от държавата, а бъдещата национална детска болница да е държавна, университетска, многопрофилна и осигуряваща цялостна, комплексна, съвременна и пълноценна грижа за децата.  


 

Според БПА Специализираната болница за активно лечение на детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ до голяма степен изпълнява такива функции, като, разбира се, изпитва остра нужда да има всички необходими звена и нужната материална и техническа база. Педиатрите питат:

 

“Може ли една частна болница да бъде национална и да гарантира в дългосрочен план равен достъп на всички български деца?

 

Може ли една частна болница да провежда държавна политика, в който и да е сектор на здравеопазването и да иззема функциите на държавата?

 

Как една новоизградена частна болница ще бъде акредитирана като университетска и ще гарантира качествено медицинско обслужване и обучение?

 

Има ли някъде по света национална детска болница, която да е изцяло частна?”

 

В официалното становище на Българската педиатрична асоциация, нейният председател, проф. д-р Иван Литвиненко, посочва и тясната специализация на лекарите, извършващи високоспециализирани дейности на децата в България. Той обяснява, че педиатрите са силно необходими за изпълнение на конкретните клинични пътеки.

 

“Дългогодишният ни опит показва, че субсидирането само по линия на НЗОК, особено при наличието на лимити, ограничава качеството и обема на педиатричната помощ в лечебните заведения. Това е причината многократно да сме предлагали бъдещата национална детска болница да има специален статут на финансиране, което може да бъде осъществено само и единствено от държавата.

 

БПА категорично заявява, че построяването на така мечтаната национална детска болница от частен инвеститор е неприемливо! Това трябва да бъде държавна отговорност и приоритет. Смятаме, че задължение на държавата е да осигури възможно най-високия достижим стандарт на здравни грижи за деца и никое дете да не бъде лишено от достъп до тях. Ако има истински родолюбиви частни инвеститори, са добре дошли да подкрепят държавата в тази инициатива…”, категорични са от Българската педиатрична асоциация.