Цената на PCR изследването за доказване на коронавируса в „Пирогов” се понижава от 100 лева на 80 лева, съобщиха от столичната спешна болница.

 

Целта е то да стане по-достъпно за пациенти със симптоми на ковид-19 и по този начин да се ограничи разпространението на вируса.


 

Лабораторията на „Пирогов” разполага с възможност за колективно тестване с различни ценови пакети, включително семеен пакет за до четирима души.

 

PCR (полимеразна верижна реакция) е метод за анализ, който към момента е приет  за „златен стандарт“ в лабораторната диагностика на коронавируса и неговите варианти.

 

Проби за PCR изследването се взимат всеки работен ден в пунктовете пред болницата в специално обособените за целта подвижни лаборатории (фургони).

 

Необходимите документи включват подписана „Декларация за информирано съгласие”, която може да се изтегли от уебсайта на „Пирогов“ и да се попълни предварително.

 

На пътуващите в чужбина се издава международен сертификат с негативен резултат от изследването на английски език. За сертификата е необходимо да се предостави и копие от личен документ.

 

 Пунктовете за PCR тестване в „Пирогов“ са с работно време от 07:30 до 19:00 часа.

 

Хората, желаещи да получат резултата си в рамките на деня, трябва да посетят пунктовете за тестване преди 12 ч. Готовият резултат ще получат след 19 ч. на същия ден от централната регистратура на болницата.

 

За извършване на PCR тестове Лабораторията по вирусология към „Пирогов” работи и с направления по НЗОК и електронни направления.

 

Молекулярната диагностика (RT-PCR) е стандарт в доказването на коронавируса SARS-CoV-2. Пробата се взима от носоглътката и фаринкса, където най-напред попадат вирусните частици и най-рано могат да бъдат открити.

 

Полимеразна верижна реакция (PCR) е метод за откриване на генетичен материал от определен организъм, като вирус. Тестът открива наличието на вирус при хора, които са заразени при вземането на проба. Тестът може също така да открие фрагменти от вирус при хора, които вече са оздравели и не са заразоносители.