Независимо какъв здравноосигурителен модел ще избере страната ни, важното е да бъде запазен солидарният принцип, който да гарантира достъп до здравни грижи на всички български пациенти. До този извод стигнаха участниците на VII-я Национален конгрес на пациентските организации в София. Представители на пациентски организации от цялата страна, съсловните организации, държавни институции и здравни специалисти два дни обсъждаха проблемите, пред които е изправено българското здравеопазване.


Експертът от офиса на Световната здравна организация доц. Михаил Околийски подчерта, че това, което липсва в България, е добър контрол на разходите и ефективното им разходване. „Това е и основна причина за скъсаната връзка между превенция, диагностика, лечение и последващо проследяване“, допълни той. От Българския червен кръст също коментираха, че превенцията е изключително важна и трябва да се обърне внимание на интегрираните здравни социални услуги, които са незаменими за малките населени места, тъй като долекуването и дългосрочната грижа не са добре развити в България. 


На VII-я Национален конгрес на пациентските организации бяха поканени и представители на застрахователите, които да коментират предложенията за реформи на здравноосигурителния модел на министър Кирил Ананиев. „Необходим е консенсус свързан с финансирането по три точки: 1. Подобрен контрол на разходването на средства; 2. Прозрачност, която единната електронна система може да осигури; 3. Истинско остойностяване на услугите в системата на здравеопазването“, обясни Светла Несторова, председател на Асоциация на българските застрахователи. Тя подчерта, че независимо коя от предложените идеи за здравноосигурителен модел бъде разработена, това, което задължително трябва да бъде изпълнено, е строга държавна регулация, контрол на работата и гарантиране на солидарния принцип.В рамките на дискусионния панел участниците обсъдиха и проблема с липсата на единна здравна информационна система, която би могла да елиминира голяма част от съществуващите проблеми в момента. Ролята на общественото здравеопазване и значимостта на профилактиката на хроничните незаразни болести и изграждането на поведение, насочено към водене на здравословен начин на живот. Обичайно част от програмата на конгреса на НПО бяха и темита за електронното здравеопазване, значението на националните програми за скрининг и профилактика на социалнозначимите заболявания, употребата на биоподобните и генерични продукти и др.


Гласуван беше и меморандум от всички участници, в който са изведени исканията на пациентите, насочени към гарантиране на достъпа на всички лица до качествени здравни грижи.  Документът ще бъде разпространен до всички медии, институции и политически партии.