Категорично против преструктурирането на Националния център по наркомании се обявиха от Пациентски организации „Заедно с теб“.

 

Puls.bg припомня, че според най-новите идеи на експертите от Министерството на здравеопазването е звеното да бъде закрито, като дейността му се поеме от Националния център по обществено здраве и анализи и Изпълнителна агенция „Медицнски одит“.


 

Според пациентите това решение не е съпътствано нито от обяснение, нито от реални и логични мотиви от страна на бившия министър д-р Таня Андреева.

 

В писмото се посочва, че НЦН наистина има нужда от промени, от препоръки и оптимизиране, но той е една работеща структура, с професионалисти, експерти по наркомании.

 

„През годините ние, като пациентски организации, ангажирани към зависимостите, многократно сме търсили срещи, участвали сме в работни групи. Директорът на Националния център по наркомании, д-р Цвета Райчева, е един диалогичен и отворен експерт към нас, пациентите.

NEWS_MORE_BOX

 

Винаги сме намирали отворени врати и желание за сътрудничество, както и готовност за приемане и обсъждане на нашите предложения“, заявяват от „Заедно с теб“.

 

Оттам посочват, че вливането на Националния център по наркомании към Националния център за обществено здраве и анализи обрича зависимите пациенти на липса на адекватна и експертна грижа.

 

Според пациентките организации директорът на Националния център по обществено здраве и анализи, доц. Жени Стайкова, нито има опит за работа със зависимости, нито има потенциал.

 

Те посочват, че зависимостите и зависимите пациенти са една трудна и особена материя и е пълна безотговорност „административното им зачисляване” към служители без опит и без потенциал, без нужната експертност да се справят с решаването на проблемите на наркоманиите.

 

„За нас, като наблюдаващи години наред зависимостите, проблемите, взимането на решения, единственото обяснение за този акт на вливане, е продиктувано само да се „напълни с дейност” една структура – Националния център по обществено здраве и анализи, за сметка на здравето, грижата и адекватната подкрепа на зависимите пациенти и на техните близки“, завършват писмото си представителите на организацията.