Патронажната грижа, с помощта на която близо 43 000 възрастни и хора под карантина заради Ковид-19 получават доставки на храна и лекарства в домовете си, ще продължи и през 2021 г., съобщи социалното министерство.

 

Новата възможност за общините е по програмата „Патронажна грижа+“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ с допълнителен ресурс от 85 млн. лв.


 

Средствата са осигурени от механизма на Европейската комисия REACT EU.

 

Екипите на патронажa ще продължат да правят доставки до домовете на нуждаещите се, като храната и лекарствата се закупуват с техни средства.

 

Освен това служителите могат да извършват някои неотложни административни услуги или да плащат битови сметки вместо тях.

 

Ако в дома на възрастен човек се счупи чешмата или изгори крушка, и той не може да я смени сам, екипите могат да закупят необходимите консумативи и да ги подменят.

 

Помощ може да се окаже и на хората, които не могат да почистят снега пред къщите си сами.

 

Сред служителите на патронажа има и медицински лица, които могат да мерят кръвното налягане или да проследяват графика за лекарствата на потребителите. Ако включените в услугата имат нужда от психологическа подкрепа или консултиране, такива също ще им бъдат осигурени.

 

Като част от операция „Патронажна грижа+“ общините ще могат да подпомагат социалните си услуги с допълнително финансиране за обезпечаване сигурността и здравословната среда за потребителите и социалните работници.

 

Ще се финансират дейности като осигуряване на лични предпазни средства, дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, преустройство на помещения за разделяне или изолиране на заразени потребители, осигуряване на компютри, таблети, телефони и др., както и допълнително заплащане на персонала за извънреден труд.

 

19 общини в София-област са разкрили телефонни линии на „Патронажна грижа“, на които всеки нуждаещ се може да потърси помощ за доставката на храни, лекарства и продукти от първа необходимост по време на пандемията.

 

От услугите могат да се възползват възрастни хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради Ковид-19. Помощ могат да потърсят и самотни родители на деца до 12-годишна възраст, които не могат да ги оставят сами по време на извънредното положение.