Със 108 гласа „за“, 62 „против“ и 10 въздържали се парламента гласува на първо четене бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване за догодина. Против бяха депутатите от БСП и ДПС, от „Воля“ се въздържаха.


Окончателно депутатите приеха от 2019 г. Фондът за лечение на деца в чужбина и Комисията за лечение в чужбина да преминат към Здравната каса. Тя ще разполага с бюджет от 4,3 млрд. лева, което е увеличение с близо половин милиард. От общата сума на приходите за здравноосигурителни вноски сe очаква да постъпят 2 842 300 000 лв., а от трансфери за здравно осигуряване от централния бюджет 1 394 600 000 лв. Гласувано бе и Агенцията по трансплантация и Агенцията за медицински одит да се влеят в една мегаструктура, която ще е под контрола на министъра на здравеопазването.


Основните критики на опозицията отново бяха свързани с преструктурирането на ключовите структури с преходните и заключителните разпоредби, предаде БНР. „Той е преходен бюджет, който може би ще бъде последен преди влизането на новия здравноосигурителен модел и затова ние предлагаме да решим няколко неща, които са необходими за въвеждането от 1 януари 2020 г. на новия здравноосигурителен модел“, беше обяснението на ресорния министър Кирил Ананиев.От общия бюджет от 4 212 800 000 лв. разходите се разпределят за първична извънболнична медицинска помощ 225 000 000 лв.; за специализирана извънболнична медицинска помощ - 250 700 000 лв.; за дентална помощ - 167 000 000 лв.; за медико-диагностична дейност - 90 000 000 лв.; за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги - 1 117 800 000 лв.; за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 104 000 000 лв.; за болнична медицинска помощ 2 001 500 000 лв.


С преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат промени и в Закона за здравното осигуряване, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и в други закони.


Промените предвиждат отпадане на съществуващата процедура за акредитация на лечебните заведения за извършваната от тях цялостна медицинска дейност и/или отделни медицински дейности. Залага се да бъде създадена Национална здравноинформационна система. Целта е да се създаде база данни, която да съдържа пълна информация за здравното състояние на всяко лице, за нуждите на всички последващи медицински дейности - диагностика, лечение, рехабилитация, медицинска експертиза, профилактика, диспансеризация и др. Предвиждат се и се нови механизми на заплащане на лекарствените продукти и медицинските изделия, допълва БТА.