Допълнителните 2 млн. лв., които държавата отпуска за психиатричната помощ у нас са стъпка напред, но не достатъчна за да реши дългогодишните проблеми в сектора. Това е коментарът на национален консултант по психиатрия акад. Дроздстой Стоянов, след като вчера Кабинета предостави обещаните на болниците 30 милиона лева, от които 2 милиона отиват за лечебните заведения, които оказват психиатрична помощ. С друго постановление Министерският съвет пък даде още 10 милиона за капиталови разходи за ремонти в психиатричните звена.


„Решението, в най-добрия смисъл на думата, посреща неотложните нужди, изведени в публичното пространство от настоящия дебат. От друга страна ние в професионалната общност, както и тези наши пациенти и техните семейства, които съставляват различните пациентски организации, изпитваме смесени чувства към подобен вид решения. Положителната страна е, че това определено е движение в правилната посока и движение към прогрес по темата за подпомагане за преустройство на психиатричните грижи“, обясни акад. Стоянов пред БНР.


До 30 дни вече сформирана работна група трябва да направи оценка на нуждите на психиатричните лечебни заведения. Тя е натоварена със задачата да оцени потребностите от различни видове ресурси на психиатричните служби, като с голям приоритет са психиатричните болници, намиращи се в неблагоприятно положение не само от гледна точка на материалната база, но и от гледна точка на човешкия ресурс, на своята локализация по отношение на възможностите за комуникация и управление на случаите.



Проблем според Стоянов обаче е, че наред с адекватното разпределение на допълнителните ресурси правителството взима решение за подпомагане и на центровете за психично здраве, отделения и клиники към многопрофилните болници. „В тях ситуацията позволява отпускането на средства да се случи без сложна предварителна оценка. Проблемът им е сведен до два фактора - единият са капиталовите ремонти, за които се говори от известно време и вторият е механизмът, по който се образува остойностяването на труда на персонала в тях. Поради тази причина допускам, че управляващите са взели решение първо да насочат средства натам, защото първо нуждите са по-малки откъм инвестиция, и второ -  много по-лесни са за наблюдение, контрол и оценка“, коментира акад. Стоянов. 


В същото време в 2-та милиона лева е заложен бюджетен разход за увеличаване на финансирането на преминал болен по методика на Министерство на здравеопазването, но сумата според специалиста е крайно недостатъчна, на фона на преговорите, водени в последните месеци. Ако няма стандарт за контрол на качеството, каквато и сума да се даде - била тя текущата от 40 лева, била тя 60 или двойно, е неоправдано“, допълни акад. Стоянов.