Ползите от паралелната търговия на лекарства са за богатите държави, защото процесът води до намаляване на разходите за лекарствено лечение. „За държави като нас, появили се по-късно в ЕС, паралелната търговия обикновено води до загуби. Тези загуби се състоят в това, че лекарствата от нашия пазар се изкупуват и ние няма с какво да лекуваме пациентите. За българския пациент ползи от тази търговия няма“, коментира темата Антон Вълев от Националната аптечна камара пред Bloomberg TV Bulgaria.


Фармацевтът сподели, че у нас е имало няколко случая на паралелен внос, но това не е довело до намаляване на цената, а до печалба на вносителя. „Той продължава да го продава на същата цена на официално регистрирания продукт“, допълни Вълев.


„Паралелна търговия“ на лекарства се дефинира като понятие преди около десет години. Паралелно на нормалния процес на лекарствоснабдяване съществува възможност за движение на лекарства в обратна посока. Най-често паралелен търговец купува лекарства от територията на България и ги продава например на територията на Германия, Холандия, Франция. „Този процес е иницииран най-напред от, основно казано, богатите западни държави, където има конкуренция между здравноосигурителните каси. За да намалят разходите си, здравноосигурителните каси стимулират и през законодателни изменения да се внасят лекарства на по-ниска цена от съседни държави“, обясни процеса Антон Вълев.Според него има причина за липсата на конкретни лекарства у нас. България като територия за подсигуряване на бизнес климат е много малък пазар и поради нашата регулация, съгласно която фирмите производители трябва да регистрират най-ниската цена в ЕС, България се превръща в неинтересна дестинация за търговия на лекарства. Тогава фирмите не регистрират лекарствата си. „Това е първата причина – липса, отказ на регистрация. Втората причина е, независимо от това, че лекарството е регистрирано, поради това, че неговата цена е най-ниска в ЕС, се появяват паралелните търговци и изкупуват всички количества. В този случай пациентът трябва да се снабди с лекарството от чужбина“, допълва гостът.