Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов предприе стъпки по отношение разрешаването на хосписите да сключват договори за палиативно лечение с Националната здравноосигурителна каса. По този начин ще се реши проблемът с лечението на пациентите с онкологични заболявания в последен стадий. Ръководителят на ведомството изпрати официално писмо до Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз с молба да се предприемат необходимите за целта действия.


Те се състоят в промяна на съдържанието на клиничната пътека 297 за палиативни грижи при онкоболните, така че да се даде възможност и на хосписите да работят по нея. За тази цел са необходими промени в Националния рамков договор за 2011 г. 


На година около 2000 болни от рак имат необходимост от палиативни грижи. В момента лечението на тези пациенти е затруднено, тъй като престоят им в болниците е по-скъп, отколкото плаща НЗОК. Вследствие здравните заведения не желаят да приемат болните. Институцията осигурява по 51 лв. на ден за 40 дни в годината. В същото време хосписите, които могат да поемат грижите за болните на същата цена, нямат право да работят със здравната каса.Затова от Министерство на здравеопазването настояват за предприемането на необходимите действия за създаване на възможност още през 2011 г. хосписите със стационар да могат да сключват договор с НЗОК като изпълнители на медицинска помощ по съответната клинична пътека „Палиативни грижи при онкологично болни“. От ведомството предлагат на здравната каса и лекарския съюз съдържанието на тази клинична пътека – заложените условия за сключване на договор, индикациите за хоспитализация, диагностично-лечебния алгоритъм и другите изисквания, свързани с изпълнението на пътеката.