Окончателно съдът отмени спорен текст от Методиката за определяне на процентите за трайно намалена нетрудоспособност. Петчленен състав на Върховния административен съд потвърди решението на тричленен състав от януари тази година, с което беше отменена точка 3 от Методиката, съобщи БНР.


Отменената разпоредба гласи, че когато са налице няколко увреждания, за всяко от които е посочен отделен процент, оценката за вид и степен на увреждането се определя, като се взема най-високият процент и най-тежкото увреждане. Процентите за съпътстващите увреждания не се отчитат при оценката, но се вписват в мотивите на решението.


Съдът е приел, че в документа са допуснати съществени нарушения на административнопроцесуалните правила, а също и че не са изпълнени редица законови изисквания в съдържанието да бъдат посочени причини за промените, поставените цели, необходимите финансови средства и очакваните резултати от прилагането на новата уредба.Липсва и анализ за съответствие с правото на ЕС. Според магистратите предложеният текст не гарантира очакваните обективност, прецизност и прозрачност на медицинската експертиза. Липсва и надеждна финансова обосновка за въздействието на прилаганата промяна върху държавния бюджет.


Припомняме, че идеята за промяна в Методиката за оценка на ТЕЛК дойде през февруари 2019 г., когато тогава здравния министър Кирил Ананиев предложи когато са налице няколко увреждания - две и повече, довели до 50% и над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, независимо дали са за заболявания от общ характер или за заболявания с причинна връзка - за всяко, от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вид и степен на увреждане) е посочен отделен процент, оценката да се определя като се взима най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него да се прибавят и 20% от сбора на процентите на всички останали увреждания.


Решението на Върховния административен съд е окончателно.