След закриването на Фонда за лечение на деца и преминаването му към новата структура Агенция за медицински надзор, от здравното министерство и НЗОК решиха, че занапред няма никаква необходимост и от Обществен съвет.


„НЗОК изцяло ще обезпечава дейностите, извършвани досега от Комисията за лечение в чужбина и от Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД), като средствата за лечението на българските граждани, деца и възрастни, в чужбина по никакъв начин няма да бъдат намалени. Тези разходи ще бъдат преведени в пълен размер на НЗОК с трансфер от държавния бюджет. НЗОК ще продължи да покрива логистичните разходи – за транспорт, преводачески услуги и настаняване, които сега се осигуряват по линия на ЦФЛД. Целта на промяната е дейността за лечението на български граждани да бъде концентрирана на едно място, с което ще се избегне дублиране на функцията на институциите и разтакаване на чакащите за лечение в чужбина. И към настоящия момент на практика формулярите на всички деца минават през НЗОК, но логистиката е в полето на дейност на ЦФЛД“, обясни заместник здравния министър Жени Начева след среща с управителя на НЗОК д-р Дечо Дечев.


Двамата допълниха, че и сега Касата е контактната точка на страната, която отговаря за комуникацията с чуждите здравноосигурителни фондове. В нея ще бъде обособена отделна административна структура, която да се занимава с конкретните случаи, като ще бъде използван и целия кадрови потенциал на Фонда. Министър Начева допълни, че Касата е най-публично наблюдаваната и с прозрачно управление институция и от тази гледна точка притеснения не би трябвало да има.Заедно с д-р Дечев те дадоха отговор на основните критики, които в последните дни лекари, съсловни и пациентски организации отправиха към проектозакона за бюджета на Касата. За прелицензирането на лечебните заведения зам.-министърът беше категорична, че това се налага заради усилията на Министерството на здравеопазването съвместно със съсловните организации да изготви нови стандарти за дейност по всички медицински специалности. Едва след като бъде проверено съответствието на дейността на лечебните заведения с медицинските стандарти, ще бъдат сключени обективни договори за изпълнение на клиничните пътеки между НЗОК и изпълнителите на медицинска дейност. За прелицензирането болниците няма да заплащат, уточни Жени Начева.


Управителят на НЗОК д-р Дечо Дечев коментира въвеждането на разходоефективността като път за влизане на нови лекарства в Позитивния лекарствен списък, както и възможност лекарите да могат свободно да избират терапия на пациентите, без да се достигне до преразход в бюджета на Касата. „Това ще важи за лекарствата по протокол и за новорегистрираните медикаменти и няма да има отношение към прилагането на онкомедикаментите в болничната помощ. По този начин осигуряваме достъп на българските пациенти до всички медикаменти, които производителят предлага на българския пазар, като паралелно с това гарантираме предвидимост на разходите“, посочи д-р Дечев.


Идеята да се създаде нова Агенция за медицински надзор, която ще погълне Фонда за лечение на деца и Изпълнителната агенция по трансплантации, е всички административни режими, свързани с регистрация или разрешаване за извършване на лечебна дейност на всички болници, както и на всички видове дейност, осъществявана от тях, да се извършва от един държавен орган, който да упражнява и контрола.


„Парламентът и всички политически сили поискаха от нас бързи реформи в системата, средствата да се разходват по-ефективно и прозрачно. Затова предлагаме промени в поредица закони“, посочи зам.-здравният министър.


През 2019 г. общите разходи  за здравеопазване са в размер на 5 256 700, 0 хил. лв. или 4,5% от БВП, като ръстът на средствата е 545 млн. лв., от които 53 млн. лв. са по бюджета на МЗ за дейности и политики.