Предстои реализирането на проект за модернизация и развитие на психиатричната помощ в България. Той е на стойност 28,5 млн. лв. и следва да бъде осъществен до 2025 г., съобщава Министерството на здравеопазването.

 

Проектът се осъществява в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който предвижда обновяване и модернизиране на сградния фонд и осигуряване на съвременна медицинска апаратурана на най-малко 18 психиатрични заведения у нас.


 

Предстои сформирането на Национален съвет за психично здраве, който пряко ще следи за изпълнението на приетата Национална стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021 – 2030 г.

 

Това заяви министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова по време на среща с председателя на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание Алън Мичъл.

 

Проф. Сербезова обясни, че реформата в психиатричната помощ е сред водещите приоритети за настоящия ръководен екип на Министерството на здравеопазването и за правителството. Тя увери, че вече са предприети и конкретни действия по отношение модернизацията на системата за психично здраве. 

 

Работи се в посока повишаване квалификацията на служителите, ангажирани в системата на психиатричната помощ, както и по посока мотивиране на нови кадри за започване в този тип лечебни заведения. 

 

Към настоящия момент по специалност психиатрия се обучават общо 72 специализанти и 7 специализанти по детска психиатрия. 

 

В Здравното ведомство се разработват инструменти за подпомагане на държавните психиатрични болници, за да бъдат подобрени условията за профилактика, диагностициране и лечение на страдащите от психични заболявания.

 

Председателят на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание Алън Мичъл посочи, че е налице силна ангажираност от страна на Министерството на здравеопазването за постигане на реален напредък по отношение подобряването на психиатричната помощ в България. 

 

В началото на месец октомври 2021 г. представители на Комитета бяха на посещение в три държавни психиатрични болници – ДПБ-Ловеч, ДПБ-Карлуково и ДПБ-Кърджали, за да се запознаят на място с грижата, която се предоставя на пациентите.