Министерство на образованието и науката ще финансира с близо 2 млн. лв. научни изследвания, свързани с пандемията от COVID-19. На електронния сайт на Фонд „Научни изследвания“ вече е обявен конкурс за осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания във връзка с пандемията от COVID-19.


Сред целите на проекта са повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с COVID-19 като проблем от национално и световно значение. Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло за подпомагане на усилията на обществото за справяне с пандемията, както и потенциални подобни бъдещи предизвикателства.


Тематичните направления, в които ще бъдат финансирани изследвания са медико-биологични проблеми, които трябва да включват биологични и биомедицински изследвания на SARS-CoV2, включително структурата и организацията на вируса, начина му на проникване в организма и клетките и механизми на вътреклетъчно предаване. Епидемиологични и имунологични изследвания, свързани с протичането на инфекцията със SARS-CoV2. Разработване на терапии за лечение на корона-вирусна инфекция и ваксини за превенция на заразяване със SARS-CoV2, доказани при модели in vivo. Разработване на изследователски модели за наблюдение на вируса в реални условия и нови диагностични средства за специфично доказване на SARS-CoV2 и др.Кандидатите ще могат да работят и по темите изграждане на ефективни механизми за предотвратяване или ограничаване на епидемии от високорискови вирусни заболявания с минимални последици за обществото и икономиката. Социални, психологически, правни, културни, образователни, етични и други аспекти на мерките, въведени в различни държави с цел ограничаване разпространението на вируса и др.


Общият бюджет на конкурса е 1 800 000 лв., като средствата са разпределени по двете направления – „Медико-биологични изследвания“: 1 560 000 лв. и „Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19“: 240 000 лв.


Пълните условия на конкурса са публикувани на страницата на Фонд „Научни изследвания“.