Близо 20 млн. лева ще бъдат отпуснати по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за доставка на медицински хеликоптери за реакция при спешни медицински случаи и кризи у нас.

 

Така за първи път се въвежда 24 -часова услуга по осигуряването на въздушен транспорт на пациенти в спешни състояния до приемно лечебно заведение. В момента България е единствената страна в Европейския съюз, чиято Спешна помощ не разполага с хеликоптери - линейки.


 

От Министерството на здравеопазването допълват, че медицинските хеликоптери ще се използват и за нуждите на трансплантацията.

 

Проектното предложение предвижда и окомплектоването им с необходимото медицинско оборудване и електронни системи за комуникация, навигация и управление. Ще се осигури и необходимото обучение на екипажа и на медицинските екипи за работа във въздуха.

 

Медицинските хеликоптери ще дадат възможност за навременна диагностика, наблюдение и лечение в случаите, когато за осъществяването на наземен транспорт са необходими повече от 30 минути. Това ще помогне в значителна степен за спасяването на живота на пациенти в критично състояние, и ще повиши капацитета за реакция при възникване на бедствия, аварии или катастрофи.

 

Реализацията на проекта е част от политиката за обновяване и окомплектоване  на системата на спешна помощ.

 

Към момента ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 осигурява финансиране за изпълнението на голям проект за ремонт на всички спешни центрове в страната и доставка на 400 нови линейки.

 

По-рано през седмицата стана ясно, че обученията на екипите на Спешна помощ, които бяха временно преустановени през март, ще бъдат възобновени през октомври. През него ще преминат медицински сестри, лекари, фелдшери и шофьори на линейки. След тях, в обучителните курсове ще бъдат включени и работещите в спешните отделения на болниците.