Отпадат задължителните ежегодни медицински прегледи за учители. Това съобщиха от Министерство на здравеопазването, което е предприело изменение на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците. Основната причина за промяната е това, че "посочените в Наредбата заболявания са тежки и периодът за развиване на част от тях е различен, а обвързването му с фиксирани срокове не е целесъобразно". 
 
Освен отпадане на периодичността на задължителните медицински прегледи, от Здравно министерство предлагат отпадане и на срокът, в който да се провеждат прегледите. 
 
По-рано бе решено учителите да се прегледат най-късно до 30 септември. Сега проектът предвижда работодателите сами да определят кога подчинените им служители да преминат медицински преглед.
 
Предложена е и промяна на наименованието на Наредбата, с което ще акцентира върху основното предназначение на поднормативния акт – при наличие на определени заболявания/ отклонения да не може да се заема длъжността „педагогически специалист“. Предложението на здравно министерство е Наредбата да бъде озаглавена „Наредба № 4 за определяне заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжността на педагогически специалист“.
NEWS_MORE_BOX
 
Проектът на Наредбата ще бъде изпратен за спешно съгласуване в Министерство на образованието още днес, за да може по-скоро да бъде публикуван за обществено обсъждане.
 
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование лице, което страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката, не може да заема длъжност на педагогически специалист. На това основание е издадена Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, като преди обнародването на Наредбата (близо 4 месеца) в МЗ не е постъпило нито едно становище, припомнят от Министерство на здравеопазването.