Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отложи преминаването към изцяло електронни рецепти за 1 юни. Първоначално обявеният срок за това бе началото на май.

 

За целта е удължен периодът, в който ще важат както електронните рецепти, така и тези на хартиен носител.


 

Хартиени рецепти ще се издават и обработват до 31 май. Предписването и отпускането на лекарствени продукти само с електронни рецепти ще влезе в сила най-късно от 1 юни 2021 г.

 

Издадените в периода от 1 до 6 май рецепти ще се изпълняват по досегашния ред, като ще се изпълняват и рецептурни бланки на хартиен носител.

 

До края на май ще важат и двата вида рецепти, за да могат личните лекари, болниците и аптеките да пригодят своя софтуер към националната здравна информационна система.

 

Издаването на електронни рецепти в страната стана възможно в началото на 2021 г., но само част от големите аптеки успяха да се пригодят към новата система.

 

Електронна рецепта дава възможност за предписване и отпускане на всички разрешени за употреба лекарствени продукти – с и без рецепта. Те се изписват както на електронна бланка МЗ-НЗОК №5 и 5А, така и на електронна бяла рецепта за свободна продажба, предава Investor.bg.

 

Хранителните добавки не влизат в обсега на електронната рецепта и няма да се предписват чрез нея. За тях остава да важи обикновена бяла хартиена рецепта.

 

Медицинските изделия и диетични храни, които НЗОК плаща в условията на извънболничната помощ, също ще се изписват на хартиена бланка НЗОК №5 и 5А, както и всички продукти регистрирани като изделия, които се продават свободно в аптеките (има такива капки за нос, табл. за смучене и др.), защото за тях към момента няма интегриран регистър.

 

Когато лекарят няма интернет свързаност по някаква причина, е предвиден режим на работа в офлайн среда. Тогава той ще може да принтира рецептите, както прави сега, и да ги дава на пациента на хартиен носител.

 

Лекарският софтуер автоматично ще изпраща е-рецептите към националната здравна информационна система, когато се възстанови интернет връзката.