С почетното научно звание „Доктор хонорис кауза” бе удостоен ректора на Медицински университет-Варна проф. д-р Красимир Иванов. Високото отличие е за работата му по реализирането на каузата за откриване на съвместна специалност „Военен лекар“ между Морско училище, МУ-Варна и Военномедицинска академия (ВМА). Академичното звание бе връчено на тържествена церемония от ректорът на ВВМУ „Никола Вапцаров” флотилен адмирал проф. Боян Медникаров.


„Благодарение на погледа в бъдещето на проф. Иванов, той успя да реализира множество проекти, които издигнаха варненския медицински университет до челни позиции в системата на българското висше образование и го  утвърдиха като престижен център за подготовка на медицински кадри в света. Връчваме отличието на проф. Иванов за научните му постижения, за приносът му за успешното развитие на ред съвместни образователни проекти, свързани с подобряване на качеството на обучение и осигуряване на нуждите на въоръжените сили. За нас най-значим е приносът му за реализиране на съвместната специалност „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ между МУ-Варна, ВВМУ „Никола Вапцаров” и ВМА-София, благодарение на  който стартира успешно преди 2 години първият в историята на България проект за обучение на млади военни лекари, които носят в себе си усещането за дълг към здравето и дълг към родината“, сподели по време на церемонията проф. Медникаров.


Проф. Д-р Красимир Иванов благодари за признанието и съвместната работа, и пожела на младите курсанти да носят с гордост званието „Военен лекар“, „както са го носили предците ни, които са изградили модерното здравеопазване след освобождението на България“.След приключване на официалната церемония, проф. Иванов заедно с проф. Медникаров и зам. началника на ВМА полк. доц. д-р Георги Попов, откри медицинска секция в библиотеката на ВВМУ „Никола Вапцаров”. След което засади и дърво на алеята пред главния вход, проф. Иванов обеща, че МУ-Варна ще инсталира работна станция с отдалечен достъп в библиотеката, така че студентите да имат достъп в реално време до богатия научен фонд на МУ Варна.