Млади лекари, студенти по медицина, медицински сестри, здравни медиатори и техни преподаватели, както и представители на неправителствени организации, които провеждат редица младежки, менторски и стипендиантски програми  в подкрепа на развитието на младежи и студенти от ромски произход, бяха отличени в Световния ден на здравето. Грамотите им връчиха председателят на Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет и министърът на здравеопазването д-р Илко Семерджиев.
 
Събитието, което се състоя в Министерски съвет, бе съчетано с Международния ден на ромите и професионалния празник на работещите в бели престилки. 
 
Близо 250  студента от специалностите медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравните грижи, трудова медицина и работоспособност, както и лаборанти, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, помощник-фармацевти и други медицински специалности, учещи в медицинските университети в страната, са подпомогнати до момента. Само за тази година от държавния бюджет са отделени средства за 215 здравни медиатори в 115 общини, съобщават от МЗ и уточняват, че всяка година броят им расте.  Наставници са преподаватели от Медицинските университети в София, Плевен, Варна и филиала във Враца.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Все повече млади роми прояват интерес към стипендиантските и менторски програми. „Средствата през годините са осигурявани от стипендиантска програма на Ромски образователен фонд – Будапеща, Институт „Отворено общество“, Министерството на здравеопазването, като Програмен оператор на Програма „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана чрез финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.“, съобщават още от здравно министерство. И изтъкват, че тази година програмата цели намаляване неравенствата и подобряване на общественото здраве в няколко области, включително специфични здравни предизвикателства за ромите. 
 
Вече действа фонд „И аз ще успея“, който от 2016 г. набира средства за подпомагане на студенти от ромски произход.