С положителен финансов резултат за първото деветмесечие на годината се похвали Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология (УСБАЛ) в София. Това е първият добър финансов резултат на лечебното заведение от години.


С близо 109 хил. лв. приходите от дейността на болницата по онкология надвишават разходите й. Над 21.7 млн. лв. са постъпленията в лечебното заведение за първите девет месеца на 2018 г. Разходите възлизат на 21.6 млн. лв. За сравнение за същия период на миналата година финансовият резултат на болницата е минус 1 млн. лв.


Положителният финансов резултат се дължи както на повишаване на основния дял на приходите - този по здравна каса, така и на оптимизиране на разходите, обясни директорът на УСБАЛО д-р Стефан Константинов. На 19,65 млн. лв. възлизат постъпленията от НЗОК срещу 18.93 млн. лв. за същия период на 2017 г. Основните пера, по които са редуцирани разходите са медикаментите – с 209 хил. лв., както и почистващи препарати и други материали – 181 хил. лв. С 66,1 хил. лв. са понижени и разходите за външни услуги.Постигнатото от екипа на болницата се отразява благоприятно и върху размера на дълговете й. Към 30 септември 2017 г. просрочените задължения са били 7,4 млн.лв., а година по-късно са намалени на 5,03 или с над 2 милиона лева. Амбицията на ръководството на УСБАЛО е да ги ликвидира напълно, като е предложило на министерството дългосрочен вариант как това да се случи.


„Ще продължим политиката си за подобряване на икономическото и финансово състояние на лечебното заведение, като при това подобряваме медицинските грижи за пациентите и разширяваме дейностите, които извършваме“, каза още д-р Константинов.


Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология (УСБАЛ) е водещо лечебно заведение в страната в областта на профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на болните със злокачествени новообразувания и важен научен и научно-приложен център в областта на експерименталната онкология.