Днес отваря врати новоизградената Клиника по медицинска онкология - химеотерапевтичен комплекс в Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология (УСБАЛО). Ремонтът на сградата и изграждането на новата структура в лечебното заведение е на стойност 1 300 000 лева, отделени от бюджета на Министерството на здравеопазването.


Два от неизползваните досега етажа на сградата са превърнати в модерна клиника, отговаряща на всички условия за европейско лечение и безопасност на пациентите, съобщават от болницата. УСБАЛО е най-голямото, специализирано заведение за лечение на онкологични заболявания в страната, което осигурява болнично медицинско обслужване на повече от 13 хиляди души годишно. В лечебното заведение се извършва хирургична дейност, медикаментозно лечение и лъчелечение. 


На територията на Онкологичната болница в София се намира и най-големият лъчетерапевтичен комплекс в България, изграден в периода 2010-2016 г. с помощта на европейско финансиране.По информация на лечебното заведение, в момента тече реконструкция и в Клиниката по нуклеарна медицина и ще бъде инсталиран съвременен ПЕТ КТ скенер. Апаратурата трябва да започне да обслужва пациенти през първата половина на 2020 г.


В Университетската специализирана болница по онкология функционира и структура „Център за пациента“. В нея работят двама психолози, като целта им е да оказват емоционална и друг вид немедицинска подкрепа на пациентите и техните близки по време на тежкия път за преодоляване на заболяването. Услугите на Центъра са безплатни за всички пациенти с онкологични заболявания и за техните близки. Формите, под които те могат да получат подкрепа са различни - индивидуални консултации с пациентите, групова терапия, в която всеки може да сподели проблемите си в защитена среда, арттерапия и „Училище за пациенти“, в което се предоставя полезна информация за различните онкологични заболявания.


Лечебното заведение отчете и добри финансови резултати в последните години. За период от две години просрочените задължения бяха намалени от 7,5 млн.лв на 1,9 млн.лв., като планът е да 2019 г. да завърши без дългове за УСБАЛО.