Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора ще се проведе за 13-та поредна година.

 

Целта на инициативата е да се предпазят децата от рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.


 

Тревожните данни от здравния профил на България за 2019 г., изготвен от Европейската комисия, показаха, че всяко пето българско дете страда от наднормено тегло или затлъстяване.

 

България е сред четирите европейски страни, където най-много деца са с наднормено тегло, за което допринася лошата култура на хранене, некачествената храна и слабата физическа активност.

 

Редовното тютюнопушене при младите хора също е обезпокоително, особено сред момичетата. През 2015 г. 37% от момичетата на възраст между 15 и 16 години са пушили ежедневно, което ни нарежда на второ място в Европа след Италия.

 

В конкурса „Посланици на здравето“ могат да участват паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна.

 

В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

 

Конкурсът започва на 20-ти февруари и ще продължи до 15-ти ноември. 

 

В първата му фаза, която е от 20 февруари до 10 април, участниците трябва да подготвят и изпратят до Министерството на здравеопазването своите проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

 

Във втората фаза, която е от 15 април до 15 ноември, проектите ще бъдат реализирани и ше се отчете извършената дейност.

 

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на партньорите в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 20 ноември.

 

Официалното награждаване на победителите ще се проведе през декември 2021 г.

 

Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.

 

Всяко министерство ще номинира и осигури предметни награди на 12-те най-добри проекта. Отличени ще бъдат по три проекта във всяка възрастова категория 1 - 4 клас, 5 - 8 клас и 9 - 12 клас, а още 3 проекта ще получат поощрителни награди.

 

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО и Българският младежки Червен кръст ще осигурят по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

 

Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите тук.