На 4 февруари, Световния ден за борба с рака, в Бургас отвори врати първият в България Пациентски информационен център за онкоболни.

 

Неговата цел е да се осигури информационна среда и умения за търсене и получаване на актуална и разбираема информация за здравни, социални и пациентски права на онкоболните, както и консултиране със медицински специалисти за нови технологии и стратегии за лечение на рака.


 

Създаването на Пациентски информационен център ще помогне на стотици хора с увреждания от онкологични заболявания и техните семейства да получат безплатна, адекватна и навременна информация по въпроси и проблеми, които съпътстват лечението им.

 

Освен с информация за справяне с болестта, пациентите ще бъдат консултирани и ще им се оказва помощ и съдействие при отказано лечение, липсващи лекарства, грубо отношение и други ситуации.

 

За целта ще бъде разписана процедура за пациентска медиация за извънсъдебно решаване на спорове и конфликти съгласно Закона за медиацията.

 

В информационния център ще се провеждат видеоконферентни дискусии с медицински специалисти, които ще се излъчват в интернет в реално време с възможности за включване на въпроси на пациенти от цялата страна.

 

Той се намира на бул. "Демокрация" №104.

 

Проектът по неговото изграждане е на стойност 21 973 евро и ще се реализира от сдружение "Онкоболни и приятели", което осигурява 10% съфинансиране.