Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева откри в Смолян първия за страната кабинет "Майчино и детско здраве".

 

Новата придобивка в болничното заведение са реализирани по проект, финансиран със средства от Оперативна програма "Регионално развитие", на стойност около 7 млн. лв.


 

Такива кабинети ще бъдат създадени във всички областни центрове в рамките на Националната програма за майчино и детско здраве.

 

Те ще осигуряват консултации по въпросите на планирането и проблемите на бременността, безопасното майчинство, репродуктивни проблеми, медико-социални и психологически проблеми при семействата и децата със специални потребности.

 

Министърът посочи, че се предвижда Националната програма за майчино и детско здраве да се увеличава и надгражда всяка следваща година.

NEWS_MORE_BOX

 

Обмисля се в бъдеще с финансиране по Оперативна програма "Развитие на селските райони" да се изградят патронажни центрове в страната.

 

“Целта е в тях да не работят само медицински екипи, а да има и социални. Те ще посещават уязвими групи - бременни жени, деца до 18 години, възрасни над 65 години в домовете им, ще бъдат консултирани, преглеждани, ще им се помага и със социална грижа, а тези, които имат нужда ще бъдат превозвани или насочвани към здравното заведение, където може да им се помогне, обясни д-р Таня Андреева.

 

Тя допълни, че здравеопазването е изведено като подприоритет в споразумението за партньорство за следващия програмен период.

 

Това означава, че ще има възможност за финансиране на сектора по почти всички оперативни програми, което се прави за първи път.